fbpx

Die TUINONTWERP

Coastal Landscaping doen Karookraal se tuine en Lucretia van der Walt tree ook as raadgewer vir die ontwikkelaar op. Die natuurlike habitat is rhenosterveld en alle plante wat tydens konstruksie in die pad is, word na ons kwekery op die terrein geskuif. Die plante word hiervandaan weer terug na die individuele of gemeenskaplike tuine geskuif wanneer hierdie tuine weer gevestig kan word.

Kontrole sal oor die vestiging van al die tuine uitgeoefen word en inwoners sal slegs plaaslike inheemse plantegroei kan aanplant.

Weens die ekologiese sensitiwiteit van die area beskou die ontwikkelaar dit as noodsaaklik om beperkings te verskaf rakende watter plantspesies lede op individuele erwe mag aanplant. Lede mag slegs plantspesies aanplant wat op die goedgekeurde plantlys aangedui word en wat spesifiek gekies is om vriendelik teenoor die natuurlike plantegroei asook die onwerpstyl van die ontwikkeling se argitektuur te wees.

Alle tuinaanlegte en addisionele harde uitlegte asook die plantspesielys moet deur die terreinargitek en raadgewende landskapsargitek goedgekeur word voor met uitleg begin kan word. Die onderliggende dokument gee volledige inligting rakende die tuinuitlegriglyne.

TUINUITLEGRIGLYNE