fbpx

TERREINONTWIKKELINGSPLAN

Na die sonering van die grond afgehandel is, word die terreinontwikkelingsplan by die Munisipaliteit ingedien vir goedkeuring. Met goedkeuring van hierdie plan word bevestig dat die ontwikkelaar se vertolking van die sonering korrek is en deur die Munisipaliteit aanvaar word.

Sien die goedgekeurde terreinontwikkelingsplan met die voorgestelde fases van ontwikkeling soos dit op terrein ontwikkel word.

Image