fbpx

die Ontwikkelaar

Die ontwikkelaar is Karookraal Ontwikkeling (Edms) Bpk met Maatskappynommer 2003194

met vier aandeelhouers. Die aandeelhouers het elkeen hul eie maatskappy wat ook ontwikkelingswerk

in eie reg doen. Karookraal is dus in goeie hande, veral met die feit dat daar tot datum nog geen

ontwikkelingsverband oor die grond registreer is nie.

Image

Riaan Stander is die aandeelhouer wat die projekbestuur namens die ontwikkelingsmaatskappy

doen en kan per e-pos by Riaan@dmcgroup.co.za bereik word.