fbpx

KOOP- EN BOUKONTRAKTE

Die ontwikkelaar se koopkontrak is gebruiksvriendelik en vanaf die agente beskikbaar. ’n R10 000 deposito word vereis saam met die getekende koopkontrak om die erf van jou keuse te koop. Hierdie deposito sal aangewend word vir die betaling van oordragskostes aan die prokureur.

Die koopkontrak vir die erf en die boukontrak is gekoppel deurdat die koopkontrak vereis dat die boukontrak ook geteken moet word voordat die erf na die koper oorgedra kan word. Die ontwikkelaar se konstruksiemaatskappy, Karoo Konstruksie (Edms.) Bpk., sal vanaf Januarie 2019 voltyds op terrein gevestig wees vir die bou van alle verdere huise. Die konstruksiebestuur van Karoo Konstruksie het al meer as 400 huise gebou en die volledige CV van die konstruksiebestuur is op aanvraag beskikbaar.

Image