fbpx

KAROOKRAAL-TEMA

Alle huise word ontwerp en tot die koper se behoefte finaliseer. Die handhawing van die Karoo-tema is 'n bate vir die dorpie en sy eienaars en Karookraal moet teen eienaars met swak estetiese smaak en onverantwoordelike bouers beskerm word. Om dit te kan doen moet die volgende instruksies gevolg word:

Bostaande komentaar sal deur die eienaar aanvaar en inaggeneem word.

Alle nuwe huise word deur Francois van Zyl Argitekte ontwerp om sodoende die Karoo-styl te beskerm.

Alle aanbouings en/of veranderings aan ‘n bestaande huis sal deur die eienaars vir goedkeuring by die Huiseienaarsvereniging ingedien moet word.

Die Huiseienaarsvereniging kan die planne na Francois Van Zyl Argitekte verwys vir kommentaar m.b.t. die argitekskontrole.

Sodoende bou almal saam aan ‘n bate wat tot elke eienaar se voordeel strek.