fbpx

Die HUISEIENAARS

Die ontwikkelaar sal die Huiseienaarsvereniging vestig met 'n grondwet en huiseienaarsreëls. Van die nuwe eienaars sal tot die Huiseienaarsvereniging gekoöpteer word om met die bestuur van Karookraal as dorp te help. Die huiseienaarsreëls sal met die tyd deur die Huiseienaarsvereniging aangepas word om sodoende 'n doelgerigte stel reëls deur die eienaars vir die eienaars te skep.

Die heffings beloop tans R500.00 per maand. Die primêre kostes wat deur die heffing gedelg moet word is die 24-uur wagte, onderhoud van die gemeenskaplike tuine en eiendom, en die munisipale dienste vir die gemeenskaplike fasiliteite. Die Huiseienaarsvereniging sal 'n primêre rol met die berekening van die heffings speel.

Konstitusie

Argitektoniese riglyne

Diensteooreenkoms