fbpx

DIE DOKUMENTASIE

Die volgende dokumentasie is aangeheg ter bevestiging van die status van die ontwikkeling.

Terreinontwikkelingsplan

Dit bevestig dat die ontwikkeling soos die ontwikkelaar dit voorstel, goedgekeur is.

  • Maatskappy se naamsverandering
  • Dit bevestig dat die ontwikkelingsmaatskappy se naam van Seriso 558 (Edms) Bpk na Karookraal Ontwikkeling (Edms) Bpk verander is.
  • ROD-Goedkeuring
  •  Dit dien as bevestiging dat die ontwikkelingsregte toegestaan is.
  • Lupo-Goedkeuring
  • Dit bevestig die vertolking en goedkeuring van die sonering deur die plaaslike owerheid.