fbpx

die BOUPLANNE

Francois van Zyl Argitekte, Karoo Konstruksie se argitek, sal die koper se wysigings op die standaard tipe plan doen en sal eers met die finale bouplan, soos benodig vir indiening by die munisipaliteit, begin, nadat die gewysigde sketsplan deur die koper goedgekeur is. Alhoewel met die grondwerke en die grensmure 'n aanvang geneem kan word, moet vir die goedkeuring van die bouplan gewag word voordat daar in all erns begin gebou kan word.

Image