fbpx

DIE BOUPLANKEUSES

Francois van Zyl Argitekte het verskeie alternatiewe van twee- en drieslaapkamerhuise ontwerp met noord-, suid-, oos- en wes-ingange. Sien die aangehegde sketsplanne. Daar moet egter gelet word dat bostaande standaardplanne deur die ontwikkelaar na die koper se spesifieke vereistes verander kan word.

Bostaande standaardplanne is op die gelyk erwe van toepassing en kan drasties verander op die erwe met hellings; m.a.w. daar kan aanvaar word dat planne op skuins erwe van nuuts af aan ontwerp sal word.