fbpx

DIE BOUPLANKEUSES

Elke erf op KAROOKRAAL het paar alternatiewe bouplanne, soos hieronder gesien kan word. Francois van Zyl Argitekte het verskeie 2, 3 en 4-slaapkamerhuise op enkelvlak ontwerp wat op meeste van die erwe gebou kan word. Daar is ook ’n dubbelverdieping en dubbelmotorhuis-alternatief, asook ’n spesifieke ontwerp vir die erwe met ’n helling aan rivierkant. Standaardplanne kan na die koper se behoefte aangepas word of ’n totale nuwe ontwerp kan onderhandel word. Die addisionele koste sal dienooreenkomstig bereken word. Sien ook die tabel hieronder van watter tipes huise op watter erf gebou kan word; en dan ook wat die pakketprys is.