fbpx

DIE BOUKONTRAK

Image

Die sluit van die boukontrak

Die sluit van die boukontrak met die ontwikkelaar se konstruksiefirma Karoo Konstruksie (Edms.) Bpk., volg direk op die sluit van die erf se koopkontrak. Die boukontrak word op die betrokke standaard tipe eenheid se boukoste gesluit, met die wysigings op hierdie planne wat dan teen die standaardbouprys verreken word.

Die dienste van die argitek, bourekenaar en struktuuringenieur is in die bouprys ingereken.

Riaan Stander van Karoo Konstruksie (Edms.) Bpk., wat ook ’n aandeelhouer in die ontwikkeling is, is deur Karookraal Ontwikkeling (Edms.) Bpk. as die ontwikkelingsbestuurder aangestel. Sy rol is om die vereistes van die goedgekeurde terreinontwikkelingsplan, argitekskontrole en sonering te koördineer en verder ook om die belange van die koper, die verkoper, die huiseienaarsvereniging en die dorpie as sulks te monitor en te beskerm. Met sy koördinering sal vanaf die eerste tot die laaste koper dieselfde status en beskerming geniet, en sal die konstruksiespesifikasies deurgaans van hoogstaande gehalte wees.

Boupryse

Die boupryse van standaardplanne is van die agente beskikbaar.
Die agente beskik ook oor die inligting om u te adviseer omtrent watter tipes huise op watter erwe pas en dus wat u totale pakketwaarde vir die erf en huistipe sal wees.

Die goedkoopste tweeslaapkamer se pakketprys is R1,916,000.00 (BTW Ing); en die goedkoopste drieslaapkamerpakketprys is R2,263,000.00 (BTW Ing). Hierdie is pryse soos in Desember 2020 bereken.

Doelgerigte Boukontrak

Die boukontrak tussen Karookraal Konstruksie en die koper is ‘n doelgerigte en praktiese kontrak wat op aanvraag beskikbaar is. 

Ekstras op die Boukontrak

Ekstras wat deur die koper gedurende die bouperiode versoek word, sal indien prakties moontlik ge-akkommodeer word. Hierdie ekstras sal egter eers geprys, goedgekeur en betaal word alvorens dit tot die boukontrak bygevoeg word.

NHBRC

Die boukontrakteur sal die betrokke huis by die National Home Builders Research Council (NHBRC) registreer en aan die koper die betrokke NHBRC-registrasiesertifikaat voorsien. Die NHBRC is die nasionale waghond om goeie boupraktyk af te dwing.